Skip to main content
3-4

1 / St.Petersburg - Moscow 11 days and Moscow - St.Petersburg. Petersburg 12 days. This cruises includes cities: Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich 2/ Moscow - Astrakhan 14 days Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd

from 900 €
Order Tour program